Nieuwbouw - Ontdek het nieuwbouwaanbod

Verwerking Persoonsgegevens

Specificatie van Persoonsgegevens die worden verwerkt op het Nieuwbouw Nederland platform;

Versie:
1.1
Versiedatum:
06-11-2018

Registratie/Aanmelden

Doel van de verwerking
Relatiebeheer en marketing
Toelichting
Het versturen van een nieuwbouw gerelateerde nieuwsbrieven en/of het op de hoogte houden van nieuwbouwactiviteiten binnen de regio Vijfheerenlanden
Informatieverwerking
De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • (Woon)Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, plaats en land)
 • Telefoon- en-of mobielnummer
 • E-mailadres
Categorie gegevens
Persoonsgegevens
Categorie betrokkenen
Consument (nieuwbouw geïnteresseerden)
Categorie ontvangers
Communicatie & Marketing
Bewaartermijn
Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de 'persoonlijke omgeving' (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy verklaring (privacy statement).
Optionele dienstaanvraag
Als binnen het registratie/ aanmeldformulier aangeven wordt interesse te hebben in aanverwante dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan een externe dienstverlener. Zie hiervoor ook sectie Dienstaanvraag.

Accountomgeving

Doel van de verwerking
Het verstrekken van een accountomgeving voor het beheer van persoonlijke informatie en verwerken van aanvullende informatie voor het personaliseren van aanbieden van gepersonaliseerde content.
Toelichting

Accounthouder kan binnen de accountomgeving zijn of haar registratie beheren, evenals aanvullende informatie te verstrekken, waaronder:

 • Opstellen van een zoekprofiel
 • Opstellen van een woonwensenlijst
 • Interesse(s) in projecten en woningen beheren (favorieten)
Informatie wordt gebruikt voor het presenteren van een opmaat gemaakt nieuwbouwaanbod binnen de website en aanverwante communicatie.
Informatieverwerking
De volgende gegevens (kunnen) worden beheerd/opgegeven:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • (Woon)Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, plaats en land)
 • Telefoon- en-of mobielnummer
 • E-mailadres
 • Registratiestatus
 • Zoekprofiel
 • Woonwensvragenlijst
 • Favoriete projecten en/of woningen
Categorie gegevens
Persoonsgegevens en voorkeuren
Categorie betrokkenen
Consument (nieuwbouw geïnteresseerden)
Categorie ontvangers
Communicatie & Marketing
Bewaartermijn

Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de 'persoonlijke omgeving' (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Aanvullende informatie wordt geanonimiseerd in bewaring gehouden voor analytische doeleinden.

Inschrijven (projectinschrijving)

Doel van de verwerking
Geïnteresseerde kan via zijn of haar account persoonlijke gegevens delen door in te schrijven op een specifiek nieuwbouwproject met als doel de aanbieder (projectbeheerder) te informeren over zijn of haar belangstelling om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwbouwproject.
Toelichting
Bij het inschrijven op een specifiek nieuwbouwproject worden de NAWTE-gegevens van geïnteresseerde gedeeld met de aanbieder (projectbeheerder) met als doel aanbieder de mogelijkheid te bieden geïnteresseerde te informeren over de ontwikkelingen binnen het project.
Informatieverwerking
De volgende gegevens (kunnen) worden gedeeld:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeuren voor een woning(type)
 • Woonwensen en/of opmerkingen
Categorie gegevens
Persoonsgegevens en voorkeuren
Categorie betrokkenen
Consument (nieuwbouw geïnteresseerden)
Categorie ontvangers
Aanbieder ((project)ontwikkelaar, verkoop- of verhuuradviseur (makelaar))
Bewaartermijn
Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de 'persoonlijke omgeving' (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Dienstaanvraag (optioneel)

Doel van de verwerking
Het verwerken van een aanvraag om in contact te komen of informatie te verkrijgen over aanverwante dienstverlening.
Toelichting
Binnen het Nieuwbouw Nederland platform wordt de mogelijkheid geboden aanvullende informatie in te winnen over nieuwbouw gerelateerde dienstverlening. Bij een dergelijke aanvraag kunnen NAWTE-gegevens eenmalige gedeeld worden met de aanbieder (dienstverlener) ten behoeve van het contactmoment.
Informatieverwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gedeeld:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Categorie gegevens
Persoonsgegevens
Categorie betrokkenen
Consument (nieuwbouw geïnteresseerden)
Categorie ontvangers
(externe)dienstverlener
Bewaartermijn
Contactgegevens worden eenmalig verstrekt aan de dienstverlener per mail notificatie. Dienstverlener verplicht zich gegevens slechts eenmalig te mogen gebruiken in relatie tot het contactverzoek en deze niet voor eigen gebruik in bewaring te nemen.